Dorosłe dzieci alkoholików

Co dręczy Dorosłe Dzieci Alkoholików

Dorosłe dzieci alkoholików często borykają się z wieloma problemami emocjonalnymi i zdrowotnymi związanymi z wczesnym dzieciństwem spędzonym w rodzinie, gdzie alkoholizm był codziennością. Często doświadczają one niestabilności emocjonalnej, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych związków oraz niskiej samooceny. Ponadto, dzieci alkoholików często doświadczają przemocowych i traumtycznych sytuacji, takich jak molestowanie seksualne, fizyczne i psychiczne przemoc,...

Scroll to top